Meny
 • Landanlegg (RAS)

  Landanlegget har 40 kar med resirkulering. Her gjennomføres karforsøk på laks deriblant storsmolt.  Den ene delen av anlegget benyttes til forskning og produksjon på rognkjeks.

  Les mer
 • Forsøksstasjonen

  Forsøksstasjonen er lokalisert på Solfjellsjøen i Dønna kommune. Med sine 112 forsøksmerder er dette Norges største private forsøksstasjon.

  Les mer
 • Våre forsøksfasiliteter

  LetSea driver forsøk på land, i små merder og i kommersiell skala på flere lokaliteter.

  Les mer
 • Veterinær- og biologtjenester

  Veterinær- og biologtjenester leveres av Åkerblå Nord AS som LetSea AS eier 49% av.

  Les mer

Kontakt

 • Org nr: NO976253744MVA

 • Daglig leder: Kristian Johnsen

 • Mobil: 977 51 305

 • E-post: