Meny

Historie

LetSea

LetSea startet opp sin virksomhet under navnet Tjøtta Mønsteranlegg i 1996 på Tjøtta i Alstahaug kommune. I 2001 ble virksomheten flyttet til Solfjellsjøen i Dønna kommune. Der etablerte vi 24 forsøksmerder og gjennomførte forsøk for eierne av selskapet, dette ble populært kalt "Forsøksstasjonen på Dønna". I takt med økende etterspørsel har selskapet økt aktiviteten betraktelig og Forsøksstasjonen fremstår nå som Norges største med 112 forsøksmerder. Nå er 80 % av forskningen for eksterne selskaper og 20 % forsøk som er initiert av LetSea. Dette er i dag avdeling Forsøksstasjonen.

 

I 2012 etablerte selskapet fullskala forsøk i merd for å verifisere funn gjort i forsøk på Forsøksstasjonen. Dersom de endelige forsøksresultatene skal ha troverdighet og relevans må effekten dokumenteres i betingelser som ligger så godt opp i mot den kommersielle situasjonen som mulig. Dette er vår avdeling Fullskala.

 

For å kunne tilby de mest nøyaktige forsøkene etablerte LetSea karforsøk på land høsten 2014. Anlegget innehar kar med resirkulering og gjennomstrømming. Dette er vår avdeling Landanlegg Bjørn.

 

"LetSea har komplett infrastruktur for gjennomføring av forsøk."

 

LetSea har siden oppstarten utviklet seg til å bli en anerkjent selskap og en viktig bidragsyter innen anvendt forskning på laks, torsk og ørret samt rognkjeks. LetSea AS er stadig på søken etter de beste metodene for å drive forsvarlig og bærekraftig havbruk. Navnet LetSea AS gjenspeiler vår visjon om å lete etter muligheter i havet.