Meny

Forsøksstasjonen

 

Forsøk i 5x5m merder

LetSea har siden etablering i 1996 bygd opp kompetanse og erfaring på gjennomføring av forsøk og utviklingsprosjekter innenfor virksomhetsområdene ernæring og fiskehelse.

Ved Forsøksstasjonen er det etablert 112 forsøksmerder (5mx 5m). Alle merdene inneholder liftup system for fôrkontroll, som gjør at en får nøyaktige tall på fôropptak. Fra anlegget og flåten er det gangbane til land.

Forsøksstasjonen har konsesjon for både på laks, ørret og torsk, og det foregår kontinuerlig forsøk på disse tre artene.

Hovedbygget inneholder en våtlab i første etasje med fasiliteter for prøveuttak av fisk.

I andre etasje finnes kantine og møterom til daglig i bruk av ansatte, med muligheter for å holde konferanser, møter og forsøksgjennomgang.

Det er bygd hybler hvor oppdragsgivere kan bo når de er på stasjonen for å følge opp prosjekter.


Råvare/ ernæringsforsøk

Det skjer en kontinuerlig utvikling av ingrediensene i fiskefôr. Fôret har gått fra å være tilnærmet reint marine til å inneholde en stor andel vegetabilske råvarer. Denne utviklingen har kommet som følge av redusert tilgang på marine råvarer og at fôrselskapene ønsker å opptre bærekraftig. Ved å kjenne effekten av kombinasjon av ulike råvarer og betydningen for tilvekst og fôrfaktor, vil fôrselskapene ha større fleksibilitet med hensyn til fôrsammensetning.


Benchmarking av fôrtyper

Etterspørsel etter benchmarking eller sammenligningsforsøk har vært økende de siste årene. Fôr er den største økonomiske innsatsfaktoren i oppdrett, og utgjør om lag 50% av produksjonskostnaden. Med bakgrunn i dette ønsker oppdretterne å få kunnskap om ytelse vedrørende tilvekst og fôrfaktor, opp i mot fôrpris hos de ulike fôrprodusentene. Sammenligningsforsøkene har en varighet fra noen måneder til et generasjonsforsøk som varer i ca 18 måneder.


Fôringsregime

Fôringsregime beskriver hvordan fôret benyttes med hensyn til: Hvor ofte man fôrer, Hvor mye man fôrer pr tidsenhet, graden av metning m.m. Det er mye som tyder på at valg av fôringsregime har betydning for tilveksthastighet, fôrfaktor og kvalitet. LetSea har gjennomført flere forsøk med ulike fôringsregimer, inkludert regimer som har som mål å se på kompensasjonsvekst.


Vaksineforsøk

Vaksineforsøk bidrar til vurdering av utsettingsstrategi samt mål på prestasjoner.

 

Avlsforsøk

Det har de siste årene vært gjennomført sammenligninger av ulike familier og stammer hos både torsk og laks.