Meny

Landanlegg (RAS)

Vi i LetSea leter etter løsninger som omfatter en rekke problemstillinger knyttet til problemstillinger som er relevant for fremtidig oppdrettsnæring. For å utvide våre muligheter har vi satt i gang en ny avdeling der vi kan kjøre produksjon og forsøk i kar med gjennomstrømning og resirkulering av sjøvann. Anlegget er lokalisert på Bjørn i Dønna Kommune.

Anlegget er under utbygging og per i dag gjennomfører vi forsøk innen følgende områder:

 

Forsøk med rognkjeks

Her kjører vi forsøk knyttet til fôring, vaksine, helse, vannkvalitet, kardynamikk og problemstillinger knyttet til produksjon av rognkjeks i resirkuleringsanlegg.

 

Forsøk med laks i resirkuleringsanlegg på salt- og brakkvann

Dette er forsøk knyttet til produksjon av «storsmolt», med salinitet, tilvekstkurver, fôrutnyttelse, fiskekvalitet og utsett tidspunkt i sjø som aktuelle problemstillinger. Dette er forsøk som følges opp videre i storskala frem til slakt.

 

Optimering av vannparametre

Optimering av vannparametre som temperatur, salinitet, TAN verdier, pH, strømningshastighet ved produksjon av laks og rognkjeks i resirkuleringsanlegg.

 

Andre områder

Andre tema som fordøyelsestester, genetikk, fiskekvalitet, adferdsstudier og resirkuleringsteknologi er områder som er under utvikling og der vi ønsker å bygge relevant kunnskap sammen med våre kunder.