Meny

Fasiliteter 

 

Siden oppstarten i 1996 har aktiviteten innen forsøksvirksomhet økt betraktelig. Selskapet har siden den gang gjennomført en vesentlig utvidelse både på sjøen og i land. LetSea har i dag Norges største forsøks- og forskningssenter med over 220 forsøksenheter fordelt på forsøksmerder i sjø, et landbasert anlegg med separate haller for gjennomstrømningsanlegg og RAS-system, samt egne og samlokaliserte fullskalalokaliteter. 

 

Våre forsøksfasiliteter omfatter: