R&D SEA – Forsøksstasjon

LetSea har over 20 års erfaring med å planlegge, gjennomføre og evaluere forsøks- og utviklingsprosjekter innenfor ernæring, vekst og fiskehelse. Forsøksstasjonen har konsesjon for laks, ørret og torsk, og vi har kontinuerlig forsøk på disse tre artene. Anlegget og flåten er lett tilgjengelige med gangbane til land.

På forsøksstasjonen er det infrastruktur til å teste ut eller kjøre følgende prosjekt:

 • Forsøk i 5x5m merder
  Forsøksstasjonene på Solfjellsjøen i Dønna har i dag 112 forsøksmerder på 5x5m. Alle merdene har lift-up system som kontrollerer og registrerer fôropptaket.
 • Vålab og konferanserom 
  I hovedbygget er det våtlab i første etasje med fasiliteter for prøveuttak av fisk. I andre etasje finnes kantine og møterom til daglig i bruk av ansatte, med muligheter for å holde konferanser, møter og gjennomgang av forsøk. Ved anlegget er det også hybler som oppdragsgivere kan benytte når de er på stasjonen for å følge opp prosjekter
 • Råvare- og ernæringsforsøk
  Fiskefôr gjennomgår en kontinuerlig utvikling og forbedring. Knapphet på marine råvarer fører til en økende andel vegetabilske råvarer, noe som også øker næringens bærekraft. Økt kunnskap om effekten av ulike råvarer, og den betydningen disse har for tilvekst og fôrfaktor, gir fôrselskapene økt konkurransekraft og større fleksibilitet med hensyn til optimal fôrsammensetning.
 • Benchmarking av fôrtyper
  Etterspørsel etter benchmarking, eller sammenliknede forsøk, har økt de siste årene. Fôr er den største innsatsfaktoren i oppdrett og utgjør om lag halvparten av produksjonskostnaden. Økt innsikt gir oppdretterne grunnlag for å sammenlikne fôrprodusentenes priser mot kvalitet og ytelse. Slike sammenlikende forsøk kan vare fra noen måneder til et generasjonsforsøk som pågår i halvannet år.
 • Fôringsregime
  Fôringsregime handler om hvordan fôret benyttes. Hvor ofte bør det fôres, hvor mye bør fôres pr. tidsenhet, graden av metning osv. Mye tyder på at valg av fôringsregime har betydning for fôrfaktor, tilveksthastighet, slakte- og filetkvalitet. LetSea har erfaring fra mange forsøk med ulike fôringsregimer, også regimer for å se på kompensasjonsvekst
 • Vaksineforsøk
  Vaksineforsøk bidrar til vurdering av utsettingsstrategi samt mål på prestasjoner
 • Avlsforsøk
  De siste årene har vi gjennomført sammenlikninger av ulike familier og stammer hos både torsk og laks.
 • Verifikasjon / test av produkter
  De siste årene har det vært økt etterspørsel etter testing av nye produkter til næringen. Dette kan være alt fra ingredienser i fôr til testing av nytt utstyr for næringen

 

Personvernvilkår

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.