Meny

Fasiliteter 

 

LetSea har over 300 forsøksenheter og dekker hele spekteret av næringens behov.

Vi kan utføre sammenliknbare, kontrollerete forsøk med forsøksmerder i sjø, landbaserte anlegg med separate haller for gjennomstrømningsanlegg og RAS- system, egen våtlab samt fullskala anlegg med egne og samlokaliserte lokaliteter.

Våre kunder er norske og internasjonale oppdrettere, forskningsinstitusjoner, fôrprodusenter, avlsselskaper og utstyrsleverandlører.

 

Våre forsøksfasiliteter omfatter: