Meny

FULLskala

Fullskala FoU-virksomhet

LetSea har flere merder i full skala hvor det kjøres prosjekter og forsøk av kommersiell verdi. I tillegg til egne lokaliteter har stasjonen samlokalisering med flere store aktører i næringen i både Nordland og Troms. Samarbeidet gjør at vi bidrar til verdiskaping i grensesnittet mellom forskning og næringsliv.

 

Vi har forsøk i full skala ved flere lokaliteter. Uttesting av nye dietter der vi måler ulike parametre hvor hoveddelen er relatert til prestasjon i sjø.
LetSea gjennomfører også fôringsforsøk direkte relatert til fiskehelse og lus, samt validering og testing av  utstyr for leverandørindustrien.

 

Med sine forsøkslokaliteter og nye fôrflåter og båtpark, er vi godt tilpasset dagens driftsformer. Det gjennomføres hovedsakelig forsøk i 120 meters merder, men vi har også stålmerder i drift som er 25x25 meter.

 

Samarbeidsprosjekter

Ta kontakt med vår Fullskala FoU-avdeling for mer informasjon om prosjekter i kommersiell skala.