Meny

FULLskala

Fullskala FoU-virksomhet

LetSea har flere merder i full skala hvor det kjøres prosjekter og forsøk av kommersiell verdi. I tillegg til egne lokaliteter har vi samlokalisering med flere store aktører i næringen i både Nordland og Troms. Samarbeidet legger grunnlaget for en næringsbasert forskning som gir oss en verdifull, ekstra kompetanse.

 

Vi gjør forsøk i full skala ved flere lokaliteter. Vi tester bl.a. nye dietter med måling av ulike parametre knyttet til prestasjonen i sjø. LetSea gjennomfører også fôringsforsøk direkte relatert til fiskehelse og lus, samt validering og testing av  utstyr for leverandørindustrien.

 

Med ulike forsøkslokaliteter, nye fôrflåter og moderne båtpark, er vi godt tilpasset dagens driftsformer. Det gjennomføres hovedsakelig forsøk i 120 meters konvensjonelle merder, men vi har også stålmerder som er 25x25 meter.

 

Samarbeidsprosjekter

Kontakt vår avdeling for fullskala FoU-avdeling for mer informasjon om prosjekter i kommersiell skala. 

 

 

Tor Hugo Hestnes

Avdelingsleder Fullskalaforsøk

Mobil: 959 83 865
E-post: