Meny

Landanlegg (RAS)

I LetSea leter vi etter løsninger på eksisterende og fremtidige problemstillinger for oppdrettsnæringen. Noen av de mest aktuelle utfordringene handler bl.a. om utsetting av smolt, lusepåslag og bruken av landbaserte anlegg.

Vi har derfor etablert en avdeling som kan kjøre forsøk og produksjon i kar både med gjennomstrømning og resirkulering (RAS). Anlegget er lokalisert på Bjørn i Dønna Kommune. Anlegget er under stadig utbygging og per i dag gjennomfører vi forsøk innen følgende områder:

 

Forsøk med rognkjeks

Her kjører vi forsøk knyttet til fôring, vaksine, helse, vannkvalitet, kardynamikk og problemstillinger knyttet til produksjon av rognkjeks i resirkuleringsanlegg.

 

Lakseforsøk i resirkuleringsanlegg med fersk-, salt- eller brakkvann

Dette er forsøk knyttet til problemstillinger i forbindelse med produksjon av «storsmolt» med salinitet, tilvekstkurver, fôrutnyttelse, fiskekvalitet og tidspunkt for utsett i sjø. Dette er forsøk som følges opp videre i storskala frem til slakt.

 

Optimering av vannparametre

Optimering av vannparametre som temperatur, salinitet, TAN-verdier, pH, strømningshastighet ved produksjon av laks og rognkjeks i resirkuleringsanlegg.

 

Andre områder

Fordøyelsestester, genetikk, fiskekvalitet, atferds-studier og resirkuleringsteknologi er andre områder som er under utvikling og hvor vi ønsker å bygge ny og relevant kunnskap sammen med våre kunder.

 

 

Vebjørn Ulvang

Driftsleder
Mobil: 91602179
E-post: