LetSea kjøper seg opp i Biolaks

Biolaks har utviklet en teknologi for lukkede anlegg som gjør at utslipp kan gjenvinnes og bli til energirikt råstoff. En av de som har stor tro på prosjektet – som det nå søkes utviklingstillatelse for – er Norges største senter for forsøk og forskning, LetSea, som har kjøpt 50% av aksjene i Biolaks.

Biolaks sin søknad er basert på en ny teknologi for «sirkulær økonomisk havbruk» der alt biologisk materiale og CO som kommer fra produksjon av oppdrettsfisk i lukket merd samles opp og blir til oksygen og råvarer som igjen kan benyttes i produksjon av oppdrettsfisken. Den helt spesielle prosessen skjer i en bioreaktor ved fotosyntese som stimulerer til vekst av mikroalger, som er selve opphavet til de sunne omega-3 fettsyrene i det marine miljø.

Dette er helt i tråd med de strategier som vi i LetSea jobber etter, sier Kristian Johnsen, daglig leder i LetSea. Vi ser etter nye løsninger for å utvikle en enda mer bærekraftig oppdrettsnæring. Våre erfaringer med lukket merd til storsmoltproduksjon og de teknologiske løsningene som Biolaks har utviklet, er svært interessante å prøve ut i praksis, noe som blir vår oppgave i prosjektet. Dette kan bli en perfekt form for gjenvinning og resirkulering. Det vil ta tid og det er kostbart, men her kommer ordningen med utviklingstillatelser virkelig til sin rett

Kristian Johnsen, daglig leder i LetSea

Optimert produksjon
Biolaks har utviklet en helt ny produksjonsteknologi der lukkede merdkonstruksjoner er koblet fysisk sammen med en bioreaktor via nye subsea-innretninger. Gjennom sondemålinger, kontinuerlig overvåkning og styringssystemer kan produksjonen optimeres og biproduktene utnyttes lokalt, samtidig som vi unngår utslipp.

Stengt for lus
Samtidig som utslipp forhindres, stenges lakselus ute ettersom anlegget er lukket. Ny teknologi brukes til å desinfisere alt vann som tas inn i merdene, noe som også vil redusere risikoen for sykdom. Med denne teknologien kan lokaliteter langs kysten tas i bruk som ikke egner for tradisjonelle merder. Prosjektet inneholder nye tekniske innretninger med stor innovasjonshøyde som blant annet vil sikre en ren vanngjennomstrømning og en bedre fiskevelferd.

Kontakt:
Daglig leder Kristian Johnsen, tel 977 51 305, e-post kristian@letsea.no
Styreleder Per Kristian Nordøy, tel 907 81 366, e-post per@ecomarin.com

Personvernvilkår

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.