For oppdrettsnæringen er lite så viktig som vann

Interessen for landbasert oppdrett øker og nye anlegg bygges over hele landet. Når fisken oppdrettes i lukkede kar, reduseres de tradisjonelle utfordringene med lus og utslipp. Samtidig blir vannkvaliteten viktigere enn noen gang før. I samarbeid med SINTEF Ocean gjennomfører landets største forsøks- og forskningssenter, LetSea, en serie forsøk med rognkjeks og laks for å dokumentere effekten.

Fiskens helse, vekst og velferd påvirkes av mange faktorer. Fôr, oksygeninnhold, temperatur og bakterieflora i vannet er noen av de viktigste. Særlig kontrollen med bakteriene er viktige i RAS-anlegg, dvs. et lukket anlegg der vannet resirkuleres.

– Konsekvensene av smittespredning og sykdom kan bli store økonomiske tap, sier Stine Wiborg Dahle, som er prosjektleder for SINTEF Ocean.

Bakterienes samspill

Hos fisk, som hos mennesker, kan normalfloraen av bakterier beskytte. Det er en sammenheng og balanse mellom bakterier som er sykdomsfremkallende og de som kan være sykdomsforebyggende.

– Vi studerer hvordan ulike vannkvaliteter i et RAS-anlegg påvirker fiskehelsen og bakteriefloraen. Ved å gjøre sammenliknbare forsøk over tid, kan vi se hva som påvirker utviklingen av bakteriene og balansen mellom dem, forteller Kristian Nordøy som er forsøkskoordinator hos LetSea.

Bedret mikrobiologi

I et RAS-anlegg er vannet mer næringsrikt, noe som også kan gi flere bakterier. Kunnskapen om hvordan disse oppfører seg er avgjørende for å kunne satse videre på slike anlegg. – I forsøkene vi gjennomfører med rognkjeks, ser vi at når vi reduserer den totale bakteriemengden i vannet, så kan det samtidig øke andelen av de sykdomsfremkallende bakteriene. Litt forenklet kan vi si at disse er opportunister som benytter sjansen til å skaffe seg et overtak.

Rognkjeksforsøket, med mål å få fram en mer robust og effektiv lusespiser, gjennomføres for Ecomarin Seafarm. Her er fokus på fiskehelse, overlevelse og produksjonsmaksimering med bedret mikrobiologi og økt motstandskraft mot opportunistiske bakterieangrep.

Gensekvensering lakseforsøk

I forsøkene med laks brukes to haller som hver rommer 100.000 fisk. Fokus er på biofilterets kapasitet og sammensetningen av bakterier ved fullskalaproduksjon, både med ferskvann og saltvann. Forsøkene skal bl.a. undersøke hva som påvirker vekstforholdene for ulike bakterier. I følge SINTEF er det unike forsøk man kan gjøre hos LetSea, siden den kommersielle produksjonen kan tilpasses de hypotesene som testes ut.

Kristian Nordøy

Kristian Nordøy, forsøkskoordinator i LetSea

– Med de romslige RAS-anleggene vi disponerer på Dønna, har vi rom for å kjøre gode, sammenliknbare forsøk i kommersiell skala. Vi kan gjøre kvalitative tester med sekvensering, der effekten av små endringer kan isoleres og studeres nærmere. Vi får da sett hvordan bakteriefloraen i biofilteret og fiskens beskyttelsesmekanismer påvirkes av for eksempel salinitetsendringer. Slik at vi lettere kan lære å forutse effekten av justeringer under kommersiell produksjon, sier forsøkskoordinator i LetSea, Kristian Nordøy.

Kontakt for ytterligere opplysninger:
forsøkskoordinator Kristian Nordøy, knordoy@letsea.no

 

Personvernvilkår

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.