LetSea har fått overlevelsesgraden ved sjøutsett opp til 96%

Gjennom flere forsøk med storsmolt, har LetSea vist at laksen kan vokse langt raskere og bli mer robust om den får bli lenger på land. Det er også gjennomført forsøk som viser at overlevelsesgraden ved sjøutsett kan komme over 96%.

– Kan vi øke overlevelsesgraden med 10%, så betyr det selvsagt enorme summer på bunnlinjen for oppdretteren, sier daglig leder ved LetSea, Kristian Johnsen i en pressemelding. Johnsen legger også vekt på betydningen dette har for dyrevelferden. Fiskehelse er nøkkelen til videre vekst for næringen. Selv en liten økning fra dagens normale overlevelsesgrad på rundt 85%, er et viktig framskritt. De færreste kan nå våre forsøksresultater, men kunnskapen kan hjelpe flere til å bli bedre.

Kristian Johnsen, daglig leder i LetSea AS

I sammenliknbare forsøk, har LetSea lykkes med å få overlevelsesgraden opp fra 85% til 94% ved å bruke storsmolt fra lukket anlegg på land. I tilsvarende forsøk med storsmolt fra RAS-anlegg, kom overlevelsesgraden opp til hele 96,5%

Naturen er brutal

For oppdretterne er det et selvsagt mål å holde overlevelsesgraden så høy som mulig og næringen har oppnådd mye sammenliknet med villaksens naturlige seleksjon. I naturen overlever knapt 5% av laksen overgangen til saltvann, fra smolt til smålaks. Fisken skal venne seg til nye omgivelser med nye bakterier og sykdommer. Tilsvarende utfordringer møter også oppdrettslaksen i denne fasen.   

Nøkkelen er kontroll

LetSea er Norges største forsøks- og forskningssenter for havbruk og har tidligere greid å produsere laks på nær halvparten av den normale produksjonstiden. Også ved disse forsøkene ble det brukt storsmolt i RAS-anlegg.

– Et RAS-anlegg gir bedre kontroll med alle faktorer som påvirker fisken, forteller Johnsen. – Det handler om å kombinere kunnskap om teknologi med biologi, om å styre vannkvalitet, temperatur, fôropptak og flere andre, avgjørende faktorer for velferd, helse og vekst.

Kristian Johnsen

Mindre sykdom og bedre økonomi

Gjennom flere år har LetSea gjennomført forsøk med storsmolt under varierende forhold og resultatene peker samme vei.

 –Fiskehelse og økonomi går hånd i hånd, mener Johnsen. –Vi har registeret mindre lusepåslag, økt fiskehelse og filetkvalitet, kortere produksjonstid, lavere fôrfaktor og produksjonskostnader. Det er fullt mulig å få både i pose og sekk om dagens teknologi og kunnskap brukes riktig.

Kristian Johnsen

Fakta om RAS-anlegg

Resirkulerings (RAS)-anlegg består av lukkede tanker som i dag brukes til bl.a. settefisk, storsmolt og rognkjeks. Tidligere har lukkede anlegg vært bygd med stor gjennomstrømming og hyppig utskifting av vannet. Med ny teknologi kan opptil 99% av vannet resirkuleres og fortsatt være like friskt og oksygenrikt, samtidig som det blir lettere å styre temperaturen.

Fordelen med lukkede oppdrettsanlegg er full kontroll med miljøet. Fôring, temperatur, vannkvalitet og vekstforhold kan styres optimalt, samtidig som alle utslipp samles opp og lakselus stenges ute. Slike anlegg kan stå både i sjø og på land, men et RAS-anlegg må stå på land. I det siste er det bygd stadig flere RAS-anlegg i Norge. Slike anlegg trenger mindre areal og fører til at fisken får kortere tid i sjøen, noe som gir lavere risiko for sykdom. RAS-anlegg kan gi betydelig kortere produksjonstid og bedre fiskehelse.

LetSea har eget forsøksanlegg for sammenliknende forskning med RAS på Bjørn på Dønna.

Fakta om LetSea

LetSea er Norges største forsøk- og forskningssenter for havbruk, lokalisert i Dønna kommune på Helgeland. Navnet avspeiler hovedoppgaven; å se etter nye muligheter innenfor havbruk. Bedriften har over 220 forsøksenheter på seks ulike lokasjoner.

LetSea dekker hele spekteret av næringens behov med alle nødvendige fasiliteter som forsøks- og fullskala merder i sjø, RAS-anlegg, kar på land og våtlab.

Kundene er både norske og internasjonale oppdrettere, forskningsinstitusjoner, fôrprodusenter og utstyrsleverandører. LetSea har i dag 40 ansatte og planlegger for videre vekst og et bredere engasjement, bl.a. i bedrifter som utvikler ny teknologi og metodikk for havbruksnæringen. Oppdragene favner hele spekteret av forsøk og forskning med et industrielt, praktisk utgangspunkt og helhetlige konsepter for lønnsom og bærekraftig produksjon, bedre fiskehelse og redusert miljøavtrykk.

Personvernvilkår

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.